Kontrolujte tlak hustenia svojich pneumatík (vrátane rezervného kolesa) minimálne raz za mesiac a vždy pred každou dlhšou cestou. 

Udržiavaním správneho tlaku hustenia znižujete svoje prevádzkové náklady. Podhustené pneumatiky sa viac prehrievajú, spotrebúvajú väčšie množstvo paliva a rýchlejšie sa opotrebúvajú. Kratšiu životnosť majú aj pneumatiky s vysokým tlakom hustenia. Jazda s prehustenými pneumatikami navyše znižuje ich priľnavosť a ovládateľnosť počas jazdy.

- OPOTREBOVANIE. Pneumatika s 20% hodnotou podhustenia prejde o 20 % kilometrov menej. Pri životnosti 80 200 km teda hovoríme o strate 8 000 najazdených kilometrov.

-    SPOTREBA PALIVA A EMISIE CO2. Nízky tlak hustenia zvyšuje spotrebu paliva a množstvo emisií CO2.

Pri pneumatikách prirodzene dochádza k samovoľnému znižovaniu tlaku hustenia (okolo 0,06 barov za mesiac). Strata tlaku hustenia sa môže urýchliť v dôsledku ďalších únikov vzduchu, ktoré súvisia s: 

- Prepichnutím, resp. prerazením pneumatiky.

- Ventilom: ventil sa musí meniť pri každej výmene pneumatiky.

- Krytom ventilu: kľúčová súčiastka na zaistenie vzduchotesnosti.

- Ráfikom: ráfik sa musí pri každej montáži pneumatiky dôkladne vyčistiť.

- Riaďte sa odporúčaniami výrobcu vozidla alebo pneumatiky, predovšetkým čo sa týka podmienok ich použitia (zaťaženie, rýchlosť atď.).

- Kontrolu tlaku hustenia uskutočňujte vždy za studena (pneumatiky, ktoré neboli minimálne 2 hodiny používané alebo prešli vzdialenosť menšiu než 3,22 km pri veľmi nízkej rýchlosti).

- Ak sú pneumatiky v čase kontroly tlaku hustenia zahriate, pridajte k tlaku hustenia odporučenému výrobcom vozidla 0,3 baru a tlak hustenia za studena ešte raz prekontrolujte.

- Nikdy nevypúšťajte vzduch zo zahriatej pneumatiky.

- Kontrola tlaku hustenia musí byť pravidelne uskutočňovaná aj pri pneumatikách hustených dusíkom.

 

Správne nahustená pneumatika zaručuje bezpečnosť, znižuje náklady a šetrí životné prostredie.

 

Zdroj: Michelin.sk